کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
زبان های خارجی - صرفا سوابق 12925 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 50
زبان های خارجی - صرفا سوابق 12926 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 50