کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
زبان های خارجی - صرفا سوابق 12932 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 50