کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه کردستان - سنندج

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه کردستان - سنندج
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
زبان های خارجی - با آزمون 12715 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - با آزمون 12716 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - مناطق محروم 13476 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 2