کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه گلستان - گرگان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه گلستان - گرگان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
زبان های خارجی - با آزمون 12719 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 30
زبان های خارجی - با آزمون 12720 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 10