کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه گیلان - رشت

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه گیلان - رشت
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
زبان های خارجی - با آزمون 12723 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 40
زبان های خارجی - با آزمون 12724 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 40
زبان های خارجی - صرفا سوابق 12725 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان روسی زن - مرد 60