دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی زبان های خارجی در مجتمع آموزش عالی بم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) مجتمع آموزش عالي بم فاقد هرگونه خوابگاه دانشجويي دولتي بوده و هي چگونه تعهدي براي تامبن آن ندارد. اما براي كليه دانشجويان خوابگاه خودگردان با قيمت مناسب پيش بيني شده و تحويل داده خواهد شد. 2) نشاني: بم، بزرگراه خليج فارس. تلفن:44215868-034
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22177 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مترجمی زبان انگلیسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
22178 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مترجمی زبان انگلیسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20