کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
زبان های خارجی - با آزمون 13023 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13024 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13025 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13026 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین کاردانی مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 100