دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی زبان های خارجی در نوع دوره نوبت دوم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22002 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان آموزش زبان انگلیسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
22005 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون هردو 10
22006 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مترجمی زبان انگلیسی با آزمون هردو 10
22015 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون هردو 5
22016 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فرانسه با آزمون هردو 5
22017 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی با آزمون هردو 5
22023 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات انگلیسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
22030 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زبان و ادبیات انگلیسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
22031 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مترجمی زبان انگلیسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
22036 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون هردو 20
22037 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فرانسه با آزمون هردو 18
22049 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون هردو 12
22051 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات فرانسه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
22056 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون هردو 40
22059 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان آموزش زبان انگلیسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
22060 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
22065 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس آموزش زبان انگلیسی با آزمون هردو 5
22067 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون هردو 15
22071 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آموزش زبان انگلیسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
22072 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
22073 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
22075 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مترجمی زبان انگلیسی با آزمون هردو 3
22078 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون هردو 15
22079 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مترجمی زبان انگلیسی با آزمون هردو 15
22087 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون هردو 10
22088 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مترجمی زبان انگلیسی با آزمون هردو 10
22090 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات فرانسه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
22095 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
22105 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات اسپانیایی با آزمون هردو 25
22106 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان چینی با آزمون هردو 15
22107 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان روسی با آزمون هردو 25
22108 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات اسپانیایی با آزمون هردو 25
22109 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون هردو 15
22110 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات ترکی استانبولی با آزمون هردو 25
22111 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی با آزمون هردو 15
22112 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان فرانسه با آزمون هردو 25
22117 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان روسی با آزمون هردو 20
22118 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون هردو 15
22119 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات فرانسه با آزمون هردو 10
22120 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان فرانسه با آزمون هردو 15
22124 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون هردو 8
22125 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی با آزمون هردو 8
22127 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان آموزش زبان انگلیسی با آزمون زن 8 محل تحصیل پردیس خواهران
22134 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آموزش زبان انگلیسی با آزمون هردو 10
22135 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون هردو 10
22140 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون هردو 40
22144 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان آموزش زبان انگلیسی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 15
22148 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آموزش زبان انگلیسی با آزمون هردو 20
22149 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون هردو 20
22151 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان روسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
22153 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران مترجمی زبان انگلیسی با آزمون هردو 15
22156 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آموزش زبان انگلیسی با آزمون هردو 5
22158 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 45
22160 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
22163 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
22164 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
22167 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
22169 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان آموزش زبان انگلیسی با آزمون هردو 10
22171 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آموزش زبان انگلیسی با آزمون هردو 20
22173 نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل پردیس مهریز) یزد زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون هردو 40
22175 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن 35
22178 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مترجمی زبان انگلیسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
22180 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی آموزش زبان انگلیسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4