دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی زبان های خارجی در استان کردستان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12850 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان آموزش زبان انگلیسی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه کردستان - سنندج
12851 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه کردستان - سنندج
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22363 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
22364 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
22365 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
22366 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
22367 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
22368 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
22369 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد کامیاران کردستان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50