دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی زبان های خارجی در استان گلستان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22132 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آموزش زبان انگلیسی با آزمون هردو 30
22133 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون هردو 30
22134 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آموزش زبان انگلیسی با آزمون هردو 10
22135 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون هردو 10
22136 روزانه دانشگاه گنبد گلستان آموزش زبان انگلیسی با آزمون هردو 30
22137 روزانه دانشگاه گنبد گلستان زبان روسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
22138 روزانه دانشگاه گنبد گلستان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
22487 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان آموزش زبان انگلیسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
22502 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان کاردانی آموزش زبان انگلیسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
22386 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
22387 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
22388 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
22389 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
22390 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آزاد شهر گلستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
22391 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کلاله گلستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50