دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی هنر در استان اصفهان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21603 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان باستان شناسی با آزمون هردو 12
21604 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان صنایع دستی با آزمون هردو 23
21605 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فرش با آزمون هردو 23
21606 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان باستان شناسی با آزمون هردو 5
21607 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان صنایع دستی با آزمون هردو 10
21608 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فرش با آزمون هردو 10
21673 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان ارتباط تصویری با آزمون هردو 16
21674 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان صنایع دستی با آزمون هردو 20
21675 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان طراحی صنعتی با آزمون هردو 35
21676 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان عکاسی با آزمون هردو 15
21677 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان فرش با آزمون هردو 25
21678 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان کتابت و نگارگری با آزمون هردو 24
21679 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت آثار تاریخی با آزمون هردو 24
21680 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 20
21681 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان موزه با آزمون هردو 25
21682 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان نقاشی با آزمون هردو 26
21683 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان هنر اسلامی با آزمون هردو 24
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12835 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان ارتباط تصویری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه هنر اصفهان
12837 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان عکاسی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه هنر اصفهان
12838 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان کتابت و نگارگری با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه هنر اصفهان
12839 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان هنر اسلامی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه هنر اصفهان
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21807 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21827 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان طراحی لباس صرفا با سوابق تحصیلی زن 60
21833 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجفآباد اصفهان طراحی صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21842 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان طراحی صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21850 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی زن 60
21851 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان بازیگری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21852 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان سینما صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21853 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان نقاشی صرفا با سوابق تحصیلی زن 60
21854 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان نوازندگی موسیقی ایرانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21862 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21869 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیضالاسلام - خمینی شهر اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان طراحی لباس صرفا با سوابق تحصیلی زن 60
21870 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیضالاسلام - خمینی شهر اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان نقاشی صرفا با سوابق تحصیلی زن 60
21911 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نجفآباد اصفهان کاردانی هنرهای تجسمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21709 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21710 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان صنایع دستی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21711 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان طراحی پارچه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21712 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان عکاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21713 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان فرش صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
21714 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21715 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان هنر اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21716 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان هنرهای صناعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50