دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی هنر در رشته بازیگری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21528 روزانه دانشگاه تهران تهران بازیگری با آزمون هردو 10
21544 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان بازیگری با آزمون هردو 35
21547 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان بازیگری با آزمون هردو 15
21579 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازیگری با آزمون هردو 7
21584 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازیگری با آزمون هردو 7
21635 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران بازیگری با آزمون هردو 10
21648 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران بازیگری با آزمون هردو 5
21818 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان بازیگری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21851 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان بازیگری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21875 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران بازیگری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21888 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان بازیگری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21908 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی بازیگری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60