کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
هنر - مناطق محروم 13462 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران طراحی لباس زن 1
هنر - مناطق محروم 13465 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران طراحی لباس زن 2