کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه بوعلی سینا - همدان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه بوعلی سینا - همدان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
هنر - با آزمون 12112 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ارتباط تصویری زن - مرد 40
هنر - با آزمون 12113 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان باستان شناسی زن - مرد 50
هنر - با آزمون 12114 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان طراحی صنعتی زن - مرد 40
هنر - با آزمون 12115 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان نقاشی زن - مرد 40
هنر - مناطق محروم 13464 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان طراحی صنعتی مرد 4