کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
هنر - با آزمون 12167 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان صنایع دستی زن - مرد 30
هنر - با آزمون 12168 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فرش زن - مرد 30
هنر - با آزمون 12169 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مرمت بناهای تاریخی زن - مرد 20
هنر - با آزمون 12170 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان نقاشی زن - مرد 30
هنر - با آزمون 12171 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان صنایع دستی زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12172 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فرش زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12173 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مرمت بناهای تاریخی زن - مرد 5
هنر - با آزمون 12174 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان نقاشی زن - مرد 5