کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه شهید باهنر - کرمان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه شهید باهنر - کرمان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
هنر - با آزمون 12179 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازیگری زن - مرد 25
هنر - با آزمون 12180 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فرش زن - مرد 40
هنر - با آزمون 12181 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 30
هنر - با آزمون 12182 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نقاشی زن - مرد 20
هنر - با آزمون 12183 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هنر اسلامی زن - مرد 20
هنر - با آزمون 12184 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازیگری زن - مرد 25
هنر - با آزمون 12185 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 30
هنر - با آزمون 12186 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نقاشی زن - مرد 25
هنر - با آزمون 12187 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هنر اسلامی زن - مرد 20