دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی هنر در دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب 56276020-27 الف) شرايط عمومي: خوابگاه فقط به داوطلبان شهرستاني پذيرفته شده دوره روزانه تعلق مي گيرد. ب) شرايط اختصاصي رشته هاي نيمه متمركز دوره روزانه: 1) داوطلب بايد مومن و متعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران باشد. 2) حداكثر سن 25 سال تمام (با احتساب دوران خدمت نظام وظيفه) تبصره: كاركنان رسمي قطعي سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران در صورت باقي ماندن حداقل 12 سال تمام سنوات خدمت، مي توانند در آزمون شركت نمايند . 3) موفقيت در مصاحبه حضوري (عمومي وتخصصي). 4) تأييد گزينش سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. 5) برخورداري از سلامت كامل به تأييد مركز بهداشت سازمان صدا و سيما. تذكر: متقاضيان پس از مصاحبه حضوري، تأييد گزينش سازمان و مركز بهداشت به ترتيب اولويت، پذيرش خواهند شد. تأكيد مي شود پس از اعلام نهايي نتايج، تحت هيچ شرايطي به اعتراضات رسيدگي نخواهد شد. 6) حضور پذيرفته شدگان به صورت تمام وقت بوده و ملزم به گذراندن دوره ها و دروس خاص ارائه شده از سوي دانشگاه هستند . 7) دانشجويان در طول تحصيل و برابر ضوابط، كمك هزينه تحصيلي دريافت مي كنند. 8) پس از فارغ التحصيلي دانشجو، در صورت معرفي دانشگاه و نياز سازمان صدا و سيما، در زمان شش ماه و به شرط قبولي در گزينش و مركز بهداشت سازمان، فرد موظف مي شود به ميزان دو برابر مدت زمان تحصيل در هر يك از مراكزي كه سازمان تعيين مي نمايد، مشغول به انجام خدمت شود. 9) ادامه تحصيل دانش آموختگان در مقاطع بالاتر منوط به كسب موافقت و صدور مجوز از سوي دانشگاه مي باشد. تبصره: دانش آموختگان رتبه اول هر رشته براساس آيين نامه استعداد درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي توانند در مقطع بالاتر ادامه تحصيل دهند. 10 ) افرادي كه در طول تحصيل به هر دليلي از ادامه تحصيل باز بمانند، ملزم به پرداخت خسارت مي باشند. 11 ) برابر ضوابط و مقررات دانشگاه به دانشجويان (بغير از ساكنين استان تهران و البرز)، خوابگاه دانشجويي تعلق مي گيرد. تذكر مهم: شرايط و ضوابط فوق الذكر صرفاً مربوط به دوره روزانه بوده، لذا داوطلبان دوره نوبت دوم (شبانه) ضمن موفقيت در مصاحبه حضوري، برابر شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو مربوط به نوبت دوم رشت ههاي مختلف تحصيلي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي (پرداخت شهريه، عدم ارائه امكانات رفاهي و....) مندرج در اين دفترچه پذيرش خواهند شد
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21597 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران تلویزیون و هنرهای دیجیتالی با آزمون هردو 10
21598 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران کارگردانی تلویزیون با آزمون مرد 20
21599 نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران تلویزیون و هنرهای دیجیتالی با آزمون هردو 10
21600 نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران کارگردانی تلویزیون با آزمون هردو 20