کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه صنعتی اصفهان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
هنر - مناطق محروم 13461 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی صنعتی مرد 1
هنر - مناطق محروم 13467 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی صنعتی زن - مرد 2