کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
هنر - با آزمون 12195 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی صنعتی زن - مرد 30