کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه مازندران - بابلسر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه مازندران - بابلسر
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
هنر - با آزمون 12208 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران صنایع دستی زن - مرد 20
هنر - با آزمون 12209 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران صنایع دستی زن - مرد 20