کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
هنر - با آزمون 12211 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل باستان شناسی زن - مرد 30
هنر - با آزمون 12212 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل صنایع دستی زن - مرد 28
هنر - با آزمون 12213 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل نقاشی زن - مرد 28
هنر - با آزمون 12214 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل هنر اسلامی زن - مرد 28
هنر - با آزمون 12215 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل باستان شناسی زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12216 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل صنایع دستی زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12217 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل نقاشی زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12218 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل هنر اسلامی زن - مرد 10