دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی هنر در دانشگاه هنر اسلامی تبریز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) اين دانشگاه فاقد خوابگاه مي باشد. 2) شروع به كلاس برادران بغير از رشته نيمه متمركز طراحي صنعتي نيمسال اول سال تحصيلي95-94 (مهرماه سال 94 )و برادران نيمه متمركز طراحي صنعتي نيمسال اول سال تحصيلي96-95 (مهرماه سال 95 ) و كليه كلا سهاي خواهران (متمركز و نيمه متمركز) از نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94 (بهمن ماه 94 ) داير خواهد شد. 3) كليه كلاس هاي كارداني فرش در شهرستان هريس برگزار خواهد شد. 4) پذيرش دانشجو در هنر اسلامي گراي ش هاي نگارگري و فلز مي باشد .5) نشاني: تبريز، خيابان آزادي، ميدان حكيم نظامي. صندوق پستي:456751385 كدپستي:5164736931 تلفن:35419975 و 35412140-041
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21665 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی صنعتی با آزمون مرد 25
21666 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی صنعتی با آزمون زن 25
21667 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی فرش با آزمون زن 30
21668 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مرمت آثار تاریخی با آزمون زن 30
21669 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی هنر اسلامی با آزمون زن 60
21670 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی فرش صرفا با سوابق تحصیلی مرد 40
21671 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مرمت آثار تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 40
21672 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی هنر اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 60
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12834 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی صنعتی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
12843 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی فرش با آزمون زن 2 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه هنر اسلامی تبریز