کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه هنر - اصفهان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه هنر - اصفهان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
هنر - با آزمون 12268 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان ارتباط تصویری زن - مرد 30
هنر - با آزمون 12269 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان صنایع دستی زن - مرد 25
هنر - با آزمون 12270 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان طراحی صنعتی زن - مرد 30
هنر - با آزمون 12271 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان عکاسی زن - مرد 17
هنر - با آزمون 12272 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان فرش زن - مرد 25
هنر - با آزمون 12273 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان کتابت و نگارگری زن - مرد 20
هنر - با آزمون 12274 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت آثار تاریخی زن - مرد 25
هنر - با آزمون 12275 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت بناهای تاریخی زن - مرد 25
هنر - با آزمون 12276 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان موزه زن - مرد 25
هنر - با آزمون 12277 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان نقاشی زن - مرد 15
هنر - با آزمون 12278 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان هنر اسلامی زن - مرد 25