کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
هنر - با آزمون 12253 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز آهنگسازی زن - مرد 8
هنر - با آزمون 12255 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز نوازندگی موسیقی ایرانی زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12256 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز نوازندگی موسیقی جهانی زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12257 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز آهنگسازی زن - مرد 4
هنر - با آزمون 12258 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز نوازندگی موسیقی ایرانی زن - مرد 5
هنر - با آزمون 12259 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز نوازندگی موسیقی جهانی زن - مرد 5
هنر - مناطق محروم 13466 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز آهنگسازی زن - مرد 2
هنر - مناطق محروم 13473 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز نوازندگی موسیقی ایرانی مرد 1
هنر - مناطق محروم 13474 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز نوازندگی موسیقی جهانی مرد 1
هنر - نیمه متمرکز 12254 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز موسیقی نظامی مرد 5