کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه هنر - شیراز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه هنر - شیراز
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
هنر - با آزمون 12279 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - شیراز فارس فرش زن - مرد 20
هنر - با آزمون 12280 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - شیراز فارس مرمت بناهای تاریخی زن - مرد 20
هنر - با آزمون 12281 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - شیراز فارس موزه زن - مرد 25
هنر - با آزمون 12282 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - شیراز فارس کاردانی باستان شناسی زن - مرد 32