کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
هنر - صرفا سوابق 12312 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران صنایع دستی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12313 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران طراحی پارچه زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12314 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران فرش زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12315 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران کتابت و نگارگری زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12316 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12317 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران نقاشی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12318 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران هنر اسلامی زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12319 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران هنرهای صناعی زن - مرد 100