کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
هنر - صرفا سوابق 12370 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان هنر اسلامی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12371 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان هنرهای صناعی زن - مرد 100