کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
هنر - صرفا سوابق 12373 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد ارتباط تصویری زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12374 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد صنایع دستی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12375 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد فرش زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12376 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد کتابت و نگارگری زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12377 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد نقاشی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12378 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد هنر اسلامی زن - مرد 100