کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
هنر - صرفا سوابق 12379 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ارتباط تصویری زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12380 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد صنایع دستی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12381 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد طراحی پارچه زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12382 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد عکاسی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12383 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد فرش زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12384 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12385 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد نقاشی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12386 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد هنر اسلامی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12387 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد هنرهای صناعی زن - مرد 140