کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه کردستان - سنندج

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه کردستان - سنندج
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
هنر - با آزمون 12202 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان نوازندگی موسیقی ایرانی زن - مرد 35
هنر - مناطق محروم 13463 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان نوازندگی موسیقی ایرانی زن - مرد 2