کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه گیلان - رشت

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه گیلان - رشت
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
هنر - با آزمون 12203 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان ارتباط تصویری زن - مرد 35
هنر - با آزمون 12204 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان نقاشی زن - مرد 35
هنر - با آزمون 12205 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان نوازندگی موسیقی ایرانی زن - مرد 35
هنر - با آزمون 12206 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان ارتباط تصویری زن - مرد 35
هنر - با آزمون 12207 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان نقاشی زن - مرد 35