دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی هنر در استان سمنان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21540 روزانه دانشگاه دامغان سمنان ادبیات نمایشی با آزمون هردو 60
21541 روزانه دانشگاه دامغان سمنان تلویزیون و هنرهای دیجیتالی با آزمون هردو 50
21542 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان ادبیات نمایشی با آزمون هردو 20
21543 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان تلویزیون و هنرهای دیجیتالی با آزمون هردو 20
21551 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ارتباط تصویری با آزمون هردو 20
21552 روزانه دانشگاه سمنان سمنان صنایع دستی با آزمون هردو 25
21553 روزانه دانشگاه سمنان سمنان طراحی پارچه با آزمون هردو 25
21554 روزانه دانشگاه سمنان سمنان طراحی صنعتی با آزمون هردو 19
21555 روزانه دانشگاه سمنان سمنان عکاسی با آزمون هردو 20
21556 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فرش با آزمون هردو 35
21557 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 30
21558 روزانه دانشگاه سمنان سمنان نقاشی با آزمون هردو 20
21559 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ارتباط تصویری با آزمون هردو 7
21560 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان صنایع دستی با آزمون هردو 10
21561 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان طراحی پارچه با آزمون هردو 10
21562 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان طراحی صنعتی با آزمون هردو 6
21563 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان عکاسی با آزمون هردو 10
21564 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فرش با آزمون هردو 10
21565 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 10
21566 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان نقاشی با آزمون هردو 5
21818 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان بازیگری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21819 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان کاردانی علمی - کاربردی انیمیشن صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21860 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21750 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان طراحی پارچه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21751 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21752 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان نقاشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21753 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان هنر اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21754 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان صنایع دستی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21755 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50