دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی هنر در استان سیستان وبلوچستان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21544 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان بازیگری با آزمون هردو 35
21545 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان باستان شناسی با آزمون هردو 35
21546 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مرمت آثار تاریخی با آزمون هردو 35
21547 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان بازیگری با آزمون هردو 15
21548 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان باستان شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
21549 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مرمت آثار تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
21567 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان صنایع دستی با آزمون هردو 25
21568 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فرش با آزمون هردو 30
21569 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 20
21570 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان نقاشی با آزمون هردو 25
21571 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان صنایع دستی با آزمون هردو 15
21572 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فرش با آزمون هردو 10
21573 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 15
21574 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان نقاشی با آزمون هردو 15
21756 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان صنایع دستی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21757 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان هنر اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50