دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی هنر در استان فارس

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12844 روزانه دانشگاه شیراز فارس صنایع دستی با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
12845 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس ارتباط تصویری با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه هنر شیراز
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21815 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21816 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس نقاشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21817 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس کاردانی هنرهای تجسمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21820 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21821 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس تلویزیون و هنرهای دیجیتالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21822 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس طراحی صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21823 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس عکاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21824 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس نقاشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21825 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس کاردانی حفاظت و مرمت آثار تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21826 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس کاردانی هنرهای تجسمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21831 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21921 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس ادبیات نمایشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21922 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21923 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس تلویزیون و هنرهای دیجیتالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21924 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس عکاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21925 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس کارگردانی تلویزیون صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21926 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس نقاشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21927 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس کاردانی علمی - کاربردی انیمیشن صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21928 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس کاردانی علمی - کاربردی هنر سفالگری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21760 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس صنایع دستی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21758 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس عکاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21759 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس هنر اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100