دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی هنر در رشته مرمت بناهای تاریخی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21502 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 50
21525 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 40
21538 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 48
21539 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12
21557 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 30
21565 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 10
21569 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 20
21573 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 15
21581 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 40
21585 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 20
21601 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 45
21680 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 20
21688 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 26
21807 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21830 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21860 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21861 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21885 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21897 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 120
21700 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21714 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21717 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21720 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21725 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21764 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21768 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21769 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21748 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21751 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21755 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21778 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21793 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50