کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
هنر - صرفا سوابق 12414 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12415 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس تلویزیون و هنرهای دیجیتالی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12416 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس طراحی صنعتی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12417 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس عکاسی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12418 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس نقاشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12419 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس کاردانی حفاظت و مرمت آثار تاریخی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12420 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس کاردانی هنرهای تجسمی - گرافیک زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12421 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس کاردانی هنرهای تجسمی - نقاشی زن - مرد 100