کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
هنر - صرفا سوابق 12430 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم ادبیات نمایشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12431 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم نقاشی زن - مرد 60