کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
هنر - صرفا سوابق 12454 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12455 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران عکاسی زن - مرد 60