کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
هنر - با آزمون 12489 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران سینما زن - مرد 60
هنر - با آزمون 12490 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12491 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12493 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران طراحی صنعتی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12494 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران طراحی لباس زن 60
هنر - صرفا سوابق 12495 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران نقاشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12496 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران هنر اسلامی زن - مرد 60