کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
هنر - صرفا سوابق 12468 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران آهنگسازی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12469 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران ادبیات نمایشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12470 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12471 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران بازیگری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12472 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران سینما زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12473 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران صنایع دستی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12474 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران طراحی صنعتی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12475 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران طراحی لباس زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12476 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران کارگردانی تلویزیون زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12477 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران نقاشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12478 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران نوازندگی موسیقی ایرانی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12479 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران کاردانی هنرهای تجسمی - گرافیک زن - مرد 100