کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی کاردانی هنرهای تجسمی - گرافیک

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی کاردانی هنرهای تجسمی - گرافیک
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
هنر - صرفا سوابق 12420 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس کاردانی هنرهای تجسمی - گرافیک زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12437 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی کاردانی هنرهای تجسمی - گرافیک زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12479 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران کاردانی هنرهای تجسمی - گرافیک زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12488 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران کاردانی هنرهای تجسمی - گرافیک زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12499 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین کاردانی هنرهای تجسمی - گرافیک زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12509 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نجفآباد اصفهان کاردانی هنرهای تجسمی - گرافیک زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12516 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند خراسان جنوبی کاردانی هنرهای تجسمی - گرافیک زن - مرد 100