دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی هنر در استان کرمان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21579 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازیگری با آزمون هردو 7
21580 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فرش با آزمون هردو 40
21581 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 40
21582 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نقاشی با آزمون هردو 32
21583 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هنر اسلامی با آزمون هردو 20
21584 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازیگری با آزمون هردو 7
21585 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 20
21586 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نقاشی با آزمون هردو 15
21587 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هنر اسلامی با آزمون هردو 20
21588 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی فرش راور) کرمان فرش صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
21589 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی فرش راور) کرمان فرش صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
21843 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسالت - کرمان (ویژه خواهران) کرمان طراحی لباس صرفا با سوابق تحصیلی زن 60
21861 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21767 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان کتابت و نگارگری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21768 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50