دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) پذيرش در اين دانشكده با شرايط خاص و داراي مصاحبه است. 2) اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين دانشكده پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و براي انجام مصاحبه از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش اعلام خواهد شد. 3) پوشش چادر و رعايت شئونات اسلامي براي پذيرفته شدگان الزامي است. 4) حداكثر شرط سني براي ورود به دانشكده، 35سال تمام (متولدين 1359/07/01 به بعد) مي باشد. 5) دانشجويان در صورت لزوم موظف به گذراندن واحدهاي پي شنياز طبق ضوابط ورزارت علوم ، تحقيقات و فناوري مي باشند. 6) دانشكده فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي باشد. 7) دانشكده داراي امكانات فرهنگي و ورزشي مناسب براي استفاده دانشجويان مي باشد. 8) نشاني : تهران،ميدان بهارستان، ضلع شرقي مجلس شوراي اسلامي، ابتداي خيابان مردم. تلفن:33521776-35074216-021
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17458 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 60 رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از ظرفیت متقاضیان این دانشکده پس از اتمام مرحله انتخاب پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام خواهد شد).
25761 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی با آزمون زن 6 رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از ظرفیت متقاضیان این دانشکده پس از اتمام مرحله انتخاب پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام خواهد شد).
25762 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) تهران علوم تربیتی با آزمون زن 6 رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از ظرفیت متقاضیان این دانشکده پس از اتمام مرحله انتخاب پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام خواهد شد).
25763 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون زن 6 رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از ظرفیت متقاضیان این دانشکده پس از اتمام مرحله انتخاب پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام خواهد شد).