دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه سلمان فارسی - کازرون

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) اين دانشگاه فاقد خوابگاه دانشجويي مي باشد. 2) نشاني: كازرون، چهارراه ارشاد، ابتداي خيابان طالقاني. تلفن : 2-42232141   2-42226051-071
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10495 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس علوم کامپیوتر با آزمون هردو 30
10496 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس علوم مهندسی با آزمون هردو 50
10497 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس فیزیک با آزمون هردو 30
10498 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی برق با آزمون هردو 40
10499 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 30
10500 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 30
22718 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی با آزمون هردو 3
10501 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس علوم کامپیوتر با آزمون هردو 5
10502 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس علوم مهندسی با آزمون هردو 10
10503 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس فیزیک با آزمون هردو 5
10504 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی برق با آزمون هردو 5
10505 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 5
10506 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 5
22719 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی با آزمون هردو 1
10507 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10508 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12764 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه سلمان فارسی - کازرون