دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
نشاني: دزفول، روبروي پايگاه چهارم شكاري دزفول. صندوق پستي:33464615 تلفن:42420993 نمابر:42420993-061
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10793 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 65
10794 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان فیزیک مهندسی با آزمون هردو 70
10795 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی برق با آزمون هردو 80
10796 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 35
10797 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی شیمی با آزمون هردو 40
10798 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی عمران با آزمون هردو 80
10799 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 40
10800 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی معماری با آزمون هردو 30
10801 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 80
10802 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 40
22822 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان شیمی کاربردی با آزمون هردو 16