دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه صنعتی شریف - تهران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) در رشته هاي پرديس خودگردان اين دانشگاه پذيرش به صورت شرايط خاص و داراي مصاحبه مي باشد (اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين دانشگاه پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و براي انجام مصاحبه و گزينش از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش اعلام خواهد شد). 2) داوطلبان براي كسب اطلاعات بيشتر در خصوص شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه به پايگاه اينترنتي دانشگاه مراجعه نمايند.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10896 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 25
10897 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران علوم کامپیوتر با آزمون هردو 25
10898 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فیزیک با آزمون هردو 50
10899 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی برق با آزمون هردو 150
10900 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی دریا با آزمون هردو 20
10901 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی شیمی با آزمون هردو 100
10902 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی صنایع با آزمون هردو 70
10903 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون هردو 75
10904 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 60
10905 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون هردو 90
10906 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 65
10907 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی نفت با آزمون هردو 40
10908 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی هوافضا با آزمون هردو 75
22832 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی کاربردی با آزمون هردو 5