دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس بین الملل کیش)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) در رشته هاي پرديس خودگردان اين دانشگاه پذيرش به صورت شرايط خاص و داراي مصاحبه مي باشد (اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين دانشگاه پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و براي انجام مصاحبه و گزينش از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش اعلام خواهد شد). 2) داوطلبان براي كسب اطلاعات بيشتر در خصوص شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه به پايگاه اينترنتي دانشگاه مراجعه نمايند.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10909 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس بین الملل کیش) هرمزگان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10910 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس بین الملل کیش) هرمزگان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10911 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس بین الملل کیش) هرمزگان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10912 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس بین الملل کیش) هرمزگان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10913 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس بین الملل کیش) هرمزگان مهندسی مواد و متالورژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10914 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس بین الملل کیش) هرمزگان مهندسی هوافضا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30