دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
الف) امتيازات ويژه دانشگاه براي پذيرفته شدگان رشته هاي متمركز: 1) اهداء يك دستگاه رايانه همراه (Laptop) به داوطلبان داراي رتبه كشوري1 تا1500 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني و يا معدل كتبي ديپلم رياضي فيزيك 19/75 به بالا و پذيرفته شدگان مرحله نهايي المپيادهاي جهاني (كساني كه به المپياد اعزام مي شوند ). 2) اهداء يك دستگاه رايانه (Desktop) به داوطلبان رتبه كشوري 1501 تا 3000 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني و يا معدل كتبي ديپلم رياضي فيزيك 19/5 تا 19/74 3) وجود شرايط، زمينه ها و امكانات مناسب آموزشي براي تسلط يافتن به زبان انگليسي در دوران تحصيل. 4) برخورداري از كمك هزينه تحصيلي مطابق مصوبات هيأت مديره وزارت نفت و هيأت امناء دانشگاه، تغذيه در حد دانشگا ههاي دولتي، تأمين بخشي از هزينه كتا بها و لواز مالتحرير، تسهيلات بيمه خدمات درماني و امكانات خوابگاه هاي مجردي (براي مدت چهار سال و در حدود امكانات دانشگاه). 5) برخورداري فارغ التحصيلان ممتاز دانشگاه از تسهيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، جهت ادامه تحصيل در مقطع تحصيلي بالاتر مطابق ضوابط مربوطه. 6) اولويت استخدام در شركت هاي تابعه وزرات نفت، پس از پايان موفقيت آميز تحصيلات، مطابق با مقررات و آيي ننامه هاي مصوب وزارت نفت. 7) كارآموزي دانشجويان در واحدهاي مختلف وزارت نفت (در زمينه هاي مرتبط با رشته تحصيلي دانشجو) در طول مدت تحصيل.ب) شرايط اختصاصي ورود به رشته نيمه متمركز مهندسي كشتي، گرايش موتور: 1) داشتن سلامت روح و روان به تشخيص پزشك معتمد سازمان بنادر و دريانوردي (با تأكيد بر نداشتن كوررنگي) و اخذ كارت سلامت دريانوردي قبل از ثبت نام در دانشگاه. 2) قبولي در مصاحبه حضوري. 3) دارا بودن حداقل قد 168 سانتيمتر. 4) نشاني : آبادان بريم، فلكه پتروشيمي. كدپستي: 6314661118 تلفكس روابط عمومي دانشگاه: 53267127-061
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10705 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان مهندسی برق با آزمون هردو 25
10706 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان مهندسی شیمی با آزمون هردو 30
10707 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان مهندسی نفت با آزمون هردو 90
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12783 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان مهندسی نفت با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل واحد اهواز)