دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) دانشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي است. 2) شهريه مقطع كارشناسي دوره نوبت دوم (شبانه) دانشگاه مطابق مصوبه دومين نشست عادي دوره چهارم هيات امناي دانشگاه هاي مازندران مورخ 1393/10/27 تصويب و در پايگاه اينترنتي دانشگاه درج شده است.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10987 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران علوم کامپیوتر با آزمون هردو 50
10988 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی برق با آزمون هردو 90
10989 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی شیمی با آزمون هردو 70
10990 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی صنایع با آزمون هردو 80
10991 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی عمران با آزمون هردو 50
10992 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 100
10993 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران علوم کامپیوتر با آزمون هردو 20
10994 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی برق با آزمون هردو 30
10995 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی شیمی با آزمون هردو 30
10996 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی صنایع با آزمون هردو 20
10997 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی عمران با آزمون هردو 12
10998 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 20
10999 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
11000 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30