دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
نشانی : مازندران-آمل-بلوار طالب آملی-خیابان فیاض بخش تلفن : ۴۴۲۵۸۶۸۶-۰۱۱ ۴-۴۴۱۵۲۶۹۱-۰۱۱ دورنگار : ۴۴۲۲۹۷۶۴-۰۱۱ صندوق پستی : ۷۷۶-۴۶۱۳۵ آدرس الکترونیکی : info@amol.ac.ir
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17390 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی عمران با آزمون هردو 60
17391 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی معماری با آزمون هردو 60
25683 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حسابداری با آزمون هردو 10
25684 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران روانشناسی با آزمون هردو 6
17392 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17393 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17394 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17395 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17396 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17397 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17398 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17399 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17400 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25685 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25686 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25687 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25688 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25689 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25690 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10